Д-Р ПЪРВАН ВОЙНОВ

Д-р Първан ВОЙНОВ

Д-р Първан ВОЙНОВ е специалист по пластично-възстановителна и естетична хирургия. Завършва медицина през 2008г. в Медицински Университет – Пловдив. Притежава специалност по „Пластично-възстановителна и естетична хирургия“ от 2015г. Той е сертифициран от Лазерен център към МУ – Пловдив за работа с Er:YAG и диодни лазери. Притежава професионална квалификация по здравен мениджмънт.

Научните и клинични интереси на Д-р Войнов са в областта на лечението на вродените и придобити лицеви дефекти, съдови аномалии, реконструктивна хирургия след травми и онкологични операции. Участва в научно-изследователски проект за създаване на регистър и база данни на пациентите с вродени лицеви аномалии. Автор и съавтор на публикации в български и международни научни списания в т.ч. и с импакт фактор. Участвал е в национални и международни конгреси по пластично-възстановителна и естетична хирургия.

Езици: английски, френски

Българска Асоциация по Пластична, Реконструктивна и Естетична Хирургия

Член на Българската Асоциация по Пластична, ​Реконструктивна и Естетична Хирургия (БАПРЕХ)

ФОРМА ЗА КОНТАКТИ


Д-р Р. Хатър - телефон

Д-Р ХАТЪР
+359 889 813 983
​Всеки делничен ден
​9:00ч. – 16:00ч.

Д-р П. Войнов - телефон

Д-Р ВОЙНОВ
+359 896 742 064
​Всеки делничен ден
​9:00ч. – 16:00ч.